VoIP (SIP-trunking)

VoIP staat voor Voice-over-Internet-Protocol en dat betekent in de praktijk “bellen over een computernetwerk zoals internet”. Bij gebruik van VoIP is niet langer een analoge lijn (PSTN) of digitale telefoonlijn (ISDN) nodig en kan naast spraak ook andere digitale informatie worden meegezonden. VoIP wordt ook wel IP-telefonie of internettelefonie genoemd.

Voor het tot stand brengen van de spraakverbinding voor VoIP telefonie is het SIP Protocol nodig. SIP is een protocol om multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacommunicatie) mogelijk te maken.

Wat is SIP trunking?

Een SIP-trunk is een telefoondienst op basis van VoIP. Een SIP-trunk kent altijd een vooraf toegewezen aantal kanalen. Het aantal kanalen bepaalt het maximale aantal gelijktijdige gesprekken dat gevoerd kan worden over de trunk. De maandelijkse kosten van de SIP-trunk zijn gebaseerd op het aantal ingestelde kanalen.

Op een SIP-trunk kunnen één of meerdere telefoonnummers actief zijn. De SIP-trunk zelf kan weer gekoppeld worden met een apparaat dat overweg kan met het VoIP protocol. Bijvoorbeeld uw bestaande centrale (als deze geschikt is of -kan worden gemaakt voor VoIP).

Wat zijn de voordelen van VoIP en een SIP-trunk?

  • Lagere maandelijkse vaste kosten dan traditionele telefoonlijnen zoals PSTN en/of ISDN.
  • Lagere maandelijkse variabele kosten (belminuutkosten) dan traditionele telefoonlijnen (tot 30-40%)
  • Eenvoudige schaalbaarheid. Het aantal kanalen kan eenvoudig hoger of lager worden gezet.
  • Inkomende bereikbaarheid kan worden gegarandeerd, ook bij ernstige verstoringen op klantlocatie van de internetverbinding en/of de telefooncentrale.
  • Thuis een (systeem) telefoon plaatsen die virtueel deel uitmaakt van de (bedrijfs) telefooncentrale. De thuiswerker kan telefoongesprekken voor het bedrijf aannemen, doorverbinden en, indien gewenst, zien welke medewerkers binnen het bedrijf bezet zijn. Deze gesprekken tussen de thuiswerkplek en het bedrijf zijn gratis.
  • Vestigingen kunnen via IP (internet) worden gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om (virtueel) één telefooncentrale te configureren die drie vestigingen bedient, waarbij er maar één telefoniste dienst doet voor alle drie de vestigingen. Alle toestellen hebben dan een intern toestelnummer en naar al deze toestellen kunnen gesprekken worden doorverbonden. Gesprekken tussen de vestigingen (dus ook gesprekken die de telefoniste van de ene naar de andere vestiging doorverbindt) zijn gratis.

Mogelijkheden inzet SIP-trunk:

Een SIP-trunk kan in diverse scenario’s worden ingezet:

  • Rechtstreeks gekoppeld aan een PBX (telefooncentrale) met VoIP mogelijkheden.
  • Door een koppeling via een SIP – ISDN converter (bijv. Berofix) zodat een traditionele centrale zonder rechtstreekse VoIP mogelijkheden toch via een SIP trunk kan communiceren.
  • Als doorschakel faciliteit (hiervoor is geen koppeling met een PBX nodig). Dit wordt hieronder nader toegelicht.
  • Inzage in uw belhistorie middels onze Personal Page.

Doorschakel mogelijkheden:

Alle nummers op een SIP-trunk kunnen afzonderlijk worden doorgeschakeld naar een unieke bestemming. Dit kan worden ingericht d.m.v. het instellen van “doorschakelgroepen”. Elke doorschakelgroep kent een ingestelde bestemming. Daarnaast kan worden aangegeven wanneer de doorschakeling actief moet zijn.

De “doorschakelgroepen” kunnen worden toegekend aan een nummer op de SIP-trunk. Zo kan er per nummer op de trunk een aparte bestemming worden gekoppeld.

Elke SIP trunk kent daarnaast een “standaard doorschakelgroep”. Hier kan een bestemming worden ingevuld en worden aangegeven dat deze doorschakeling automatisch actief moet worden als de trunk offline is. Zo kan een SIP-trunk bij bijvoorbeeld een internet- of PBX storing op klantlocatie automatisch worden doorgeschakeld naar de ingestelde bestemming zodat inkomende bereikbaarheid altijd gegarandeerd is.

Wij helpen u graag om de (on)mogelijkheden van VoIP / SIP voor uw situatie in kaart te brengen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van VoIP?

Onze experts denken graag met u mee

"De platformen een uptime geven van 100%, daar ga ik voor"

Mark - Engineer

Mark