Missie en visie

Zoals het een onderneming met focus betaamt, heeft Sollie.Comm een duidelijke visie en missie, welke steeds het uitgangspunt vormen bij het opstellen van onze visie-documenten en jaarplannen;

Missie

Sollie.Comm wil, met enthousiaste en competente medewerkers, haar klanten helpen om een innovatieve, kwalitatief uitstekende communicatiestructuur te bouwen en -onderhouden, waardoor haar klanten in staat zijn optimaal te opereren.

Visie

Communicatie is van levensbelang in de huidige maatschappij, zowel voor bedrijven als particulieren. Sollie.Comm helpt haar klanten met advies, installatie, gebruikerstraining en operationeel support om de continue werking van communicatiekanalen te borgen en (bij storingen) de impact en duur daarvan tot een minimum te beperken.
 

Want communicatie moet altijd mogelijk zijn…..