Privacyverklaring Sollie.Comm B.V.

Sollie.Comm BV is een (telecom)provider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Sollie.Comm BV onder andere aanbiedt, zijn:

 • Internet (connectivity),
 • Telefonie (vast en mobiel)
 • Webdiensten

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Sollie.Comm BV omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

Sollie.Comm BV biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat Sollie.Comm BV alleen diensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data.

Welke persoonsgegevens Sollie.Comm BV verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

 • Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
 • Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
 • Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens.
 • Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Adres waar de diensten worden geleverd. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Bedrijfsnaam voor facturatie. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Verkeersinformatie e-mails, telefonie en internet in het kader van een wettelijke aftapverplichting of informatieverzoek of facturatie. Eén jaar Sollie.Comm BV Wettelijke verplichting of benodigd voor bedrijfsvoering
Informatie aangeleverd door gebruiker voor supportvragen. Drie jaar Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Internetverbinding ServiceId verbinding, LineId en publiek IP-adres. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
VoIP-telefonie IP-adres en MAC-adres toestel, naam en telefoonnummer contacten. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Mobiele telefonie Simkaartnummer, toestelnummer (IMEI), grensovergang-berichten en bundelnotificaties. Tot einde dienstverlening Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
VoIP en mobiel Gebruikgegevens: met wie, waar, wanneer en hoeveel is gebeld. Eén jaar Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Geluidsopnames van uw gesprekken indien u deze functionaliteit afneemt. Afhankelijk van de gebruiker Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst
Website en smartphone applicaties Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies. Eén jaar Sollie.Comm BV Gerechtvaardigd belang. Sollie.Comm BV gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties.
Website Ingevulde gegevens contactformulier. Eén jaar Sollie.Comm BV Uitvoering overeenkomst

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

Sollie.Comm BV verwerkt uw gegevens voor:

 • Het leveren van diensten (waaronder facturatie)
 • Het oplossen van (technische) problemen
 • Beveiliging van het netwerk
 • Optimalisatie van diensten

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Sollie.Comm BV gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Sollie.Comm BV contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Sollie.Comm BV dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Sollie.Comm BV is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is Sollie.Comm BV verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders maar geven daar bij aan dat het nummer op de nota afgeschermd dient te worden.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Sollie.Comm BV minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Sollie.Comm BV worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover Sollie.Comm BV beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Sollie.Comm BV van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Sollie.Comm BV uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

 • Ons adres is: Newtonstraat 1, 7701 SH Dedemsvaart.
 • Van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 0523 61 08 78.
 • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op privacy@sollie.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@sollie.nl.

Sollie.Comm BV kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2019.