BTW-verhoging per 1 oktober

Geschreven op 26 september 2012.

Zoals u wellicht heeft vernomen, heeft de overheid besloten het algemene BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19% naar 21%.
De diensten die worden geboden door Sollie.Comm B.V. vallen onder dit tarief. Sollie.Comm B.V. zal deze verhoging vanuit overheidswege dan ook moeten doorvoeren voor alle diensten die betrekking hebben op de periode na 30 september 2012.

Voor diensten die achteraf worden gefactureerd (zoals bijvoorbeeld gesprekskosten), zullen wij u een tussentijdse factuur sturen op 30 september. Deze diensten worden immers nog met het 19%-tarief berekend. Voor alles wat na 30 september wordt gefactureerd, en wat betrekking heeft op diensten die zijn geleverd en afgenomen na deze datum, zal het nieuwe tarief gaan gelden van 21%.