We zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd!

Geschreven op 11 februari 2020.


Vrijdag 28 februari ontving Mark Sollie, algemeen directeur van de Sollie Groep, uit handen van Marco Bijl, directeur van Digitrust, maar liefst twee ISO certificaten. Zowel op kwaliteit (ISO 9001), als op informatiebeveiliging (ISO 27001) heeft Digitrust vastgesteld dat het Management Systeem van de Sollie Groep aantoonbaar voldoet aan de gestelde normen. Formeel werd de certificering al op 11 februari 2020 behaald, maar gezien alle inspanningen voorafgaand aan certificering, leek een officieel moment van uitreiking een passende afsluiting van een intensief traject. De certificering geldt op Sollie Groep niveau en heeft dus betrekking op alle onder de Sollie Groep vallende werkmaatschappijen.

“Wij zijn tevreden en trots”, geeft Mark Sollie aan. “Deze certificering betreft nu juist twee kernthema’s waarop de Sollie Groep zich al jaren onderscheidt, namelijk ‘kwaliteit’ (ISO 9001) en ‘beschikbaarheid, integriteit en veiligheid’ (ISO 27001) van onze diensten. Omdat deze thema’s steeds leidend zijn in de bedrijfsvoering, hadden wij op voorhand veel vertrouwen in een succesvol certificeringstraject. Toch levert zo’n traject ook stof tot nadenken op, en allerlei zaken waarbij het toch net nog wat beter kan, en het houdt je scherp om continu te blijven ontwikkelen. Het behalen van certificering is tenslotte een heel  ding, maar het behouden ervan is nog veel belangrijker. Vooralsnog ben ik enorm trots op ons team, dat er voor heeft gezorgd dat we de voorbereidingen en het certificeringstraject succesvol hebben doorlopen; ik heb er daarbij alle vertrouwen in dat wij met zijn allen in staat zijn de certificeringen duurzaam te behouden. Om die reden hebben wij ook nu al besloten om per november dit jaar de certificering voor de NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg) toe te voegen”.