Waarschuwing voor hosted PABX-fraude

Geschreven op 09 juni 2017.

Deelnemers van het fraudeconvenant vragen graag uw aandacht voor een actuele fraudecasus.

Sinds juni 2015 zijn fraudeurs actief die met verschillende bedrijfsnamen contracten afsluiten voor VoIP Hosted telefonie. Daarbij wordt soms ook nog een contract afgenomen voor mobiele telefoniediensten. Op dit moment lijkt er een opleving te zijn van deze fraude.

Aanmeldingen vinden meestal online / per mail plaats na een eerste kort telefonisch contact. Na verkregen telefoonnummers en activatie volgt manipulatie van de VoIP Hosted PABX waarna massaal wordt uitgebeld naar dure 0900-nummers. Uiteraard wordt er vervolgens niet betaald en zijn oorspronkelijk afgegeven 06-nummers en mailadressen niet meer bereikbaar en/of wordt er niet meer gereageerd.

Diverse bedrijven zijn al het slachtoffer geworden. Zo’n fraudegeval kan binnen een week tot een enorme schade leiden. Er zijn bedragen van €50.000 tot €200.000 bekend. Er wordt gebruik gemaakt van namen van bestaande bedrijven die bij de KvK staan geregistreerd.

Ondernemingen die mogelijk slachtoffer zijn geworden kunnen contact op nemen met het operationele aanspreekpunt voor telecom-fraude binnen de Nationale Politie. Het Frontoffice Fraude Financieel voor Noord-Nederland is: frontoffice-fraude-financieel.noord-nederland@politie.nl 088 - 167 36 33

Wat te doen bij fraude / oneigenlijk gebruik

Bent u, of een van uw klanten, slachtoffer geworden van telecomfraude / oneigenlijk gebruik van 090x-nummers? Hanteer dan het volgende stappenplan:

  • Meld de fraude bij de nationale Politie Frontoffice Fraude Financieel
  • Maak het nummer dat oneigenlijk wordt gebruikt niet aankiesbaar,
  • Doe aangifte bij de politie,
  • Deel kennis over de fraude in de keten door een melding bij COIN via fraudemelding@coin.nl

Vermeld bij een fraudemelding de volgende details: 

  • Datum en tijdstip van constatering,
  • een korte bondige omschrijving van het mogelijke oneigenlijk gebruik,
  • status van de case,
  • indicatie omvang schade,
  • betrokken B-nummer(s).

Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk en geanonimiseerd behandeld.

Om fraude te voorkomen is het dus van belang om aanmeldingen van nieuwe klanten te verifiëren. Controle op het bestaan van het bedrijf via de KvK is daarbij niet voldoende. De simpelste methode is om het bedrijf op internet op te zoeken, het daar getoonde algemene nummer van het bedrijf te bellen en te verifiëren of er daadwerkelijk sprake is van een wens om hosted telefonie af te gaan nemen. Meestal worden namelijk bij aanvragen alleen mailadressen en mobiele nummers afgegeven door de fraudeurs. Ook zegt men vaak zelf de installatie en configuratie te kunnen verzorgen wat op zich vreemd is omdat dat specifieke kennis vereist die niet logischerwijs verwacht mag worden bij het bedrijf waarvoor men zich uitgeeft. 

Om fraude te beperken is het instellen van een limiet op de belkosten en/of het blokkeren van betaalnummers voor nieuwe klanten een optie.