20 jaar Sollie • Comm

Het jaar 2019 is voor ons team, en zeker voor mij persoonlijk, een bijzonder jaar. We mogen ons 20-jarig bestaan vieren en terug kijken op een hele mooie periode. Als je ziet wat er in die 20 jaar is gebeurd, lijkt het soms wel wat onwaarschijnlijk. Het was in 1999 niet voor te stellen dat het zich allemaal zo mooi zou ontwikkelen…

De start

Mark en EdwinDe onderneming is volgens de KvK formeel opgericht in juli ‘99 en in september, direct na de vakantie, ging ik als oprichter ‘los’, zoals dat heet. Het enige bezit van de onderneming, was op dat moment een telefoon. Meer gereedschap was er niet nodig, want het enige wat er moest gebeuren, was afspraken maken en daar vervolgens dan handel uit halen. Met mijn privé auto kon ik me in eerste instantie prima vervoeren.

Niet heel lang na de start, kwam jeugdvriend Edwin als eerste personeelslid de onderneming versterken. We zaten nog steeds op ons woonadres, dus het was improviseren met werkplekken. Na enkele maanden ‘behelpen’ op zolder, hebben we uiteindelijk de garage maar verbouwd tot een representatief kantoor, waar we in ieder geval ongegeneerd een klant konden ontvangen.
Onze eerste verdiende centjes (toen nog guldens), hebben we besteed aan uitstraling. Zowel Edwin als ik gingen rijden in een tamelijk opvallende, fraai gedecoreerde auto (uiteraard grijs kenteken, om het betaalbaar te houden). De zwarte auto’s met oranje logo vielen op en er ontwikkelde zich in de nabije omgeving een soort ‘herkenning’.

GroeiMoerheimstaat pand Sollie

In 2001 kwam er gezinsuitbreiding in Huize Sollie, wat mede aanleiding vormde om ons op een andere locatie te gaan oriënteren. Toevalligerwijs waren wij net met een grafisch bedrijf in gesprek over het leveren van een telefonie-oplossing voor hun nieuwe pand. Belangstellend vroeg ik; Wat gaan jullie eigenlijk doen met jullie oude pand?” Het laat zich raden…., dit werd ons nieuwe onderkomen. We verhuisden naar de Moerheimstaat 148, waar ruimte was voor een extra werkplek, zodat we konden groeien. De extra werkplek werd het eerst opgevuld door een stagiair. In die periode kwam de vraag op naar websites en het realiseren daarvan was inmiddels een belangrijke tak binnen ons bedrijf geworden. Toen er enige tijd later een derde vaste personeelslid bij kwam, moesten we qua werkplekken opnieuw improviseren, waarmee de aanzet werd gegeven tot oriëntatie op de volgende stap.


Newstonstraat pand SollieWe hadden de stap van ‘wieg’ naar ‘ledikant’ in 2001 gemaakt en het was nu tijd om uit te kijken naar een ‘meegroei-bed’. Na diverse overwegingen hebben we besloten om zelf een pand te gaan bouwen. De schop ging in 2004 in de grond en in juni 2005 hebben we ons huidige pand geopend. Een geweldige stap, die opnieuw een hele positieve bijdrage leverde aan onze uitstraling.

De investeringen in uitstraling begonnen zich méér en méér uit te betalen en de naam Sollie • Comm ging in de regio echt leven. De groei kwam vanaf dat moment serieus op gang.

 

 

Een sterk team

Ik ben er van overtuigd dat er naast ‘uitstraling’ een andere belangrijke factor was, die aan onze groei heeft bijgedragen. Je kunt je als onderneming nog zo fraai presenteren, de kwaliteit van het werk en de service die je levert, bepaalt uiteindelijk hoe er tegen jouw bedrijf wordt aangekeken.
Dit brengt mij op een belangrijk item, want na 20 jaar realiseer ik me als geen ander dat het kapitaal van onze onderneming gevormd wordt door de mensen die er werken. Het voert begrijpelijkerwijs te ver om alle collega’s persoonlijk bij naam te vermelden, maar als oprichter en eigenaar mag ik mij gelukkig prijzen met het geweldige team. Dit team bouwt al jaren lang mee aan ons mooie bedrijf en kenmerkt zich door loyaliteit, collegialiteit, betrokkenheid en klantgerichtheid. 
Gedrevenheid en liefde voor het vak, hebben er voor gezorgd dat we ons zowel op commercieel, als op technisch vlak, enorm hebben kunnen ontwikkelen, waardoor we een bijzondere marktpositie hebben kunnen verwerven. Sollie • Comm groeide binnen de directe markt, mede door een overname in Groningen (2011). Echter, er ontstond méér en méér ook “wholesale-business” richting concullega’s die op onze technische kennis en op de door ons ontwikkelde platformen mee konden liften. Deze wholesale-activiteit nam een dusdanige vlucht, dat we deze in 2012 in een aparte onderneming hebben ondergebracht (ViPro Services B.V), wat momenteel de snelst groeiende BV is binnen de Sollie Groep.

Samenwerking

Een belangrijk item in de afgelopen 20 jaren, was ‘samenwerking’ en dit zal ook in de toekomst een heel belangrijk item blijven. De overtuiging dat je de klant een dienst bewijst door hem/haar te ontzorgen, heeft ons in de beginjaren al aangezet om totaaloplossingen te ontwikkelen samen met partners, die elkaars porfolio konden aanvullen en versterken en waar je op kunt vertrouwen. Een actueel voorbeeld van zo’n waardevolle en succesvolle samenwerking is CommIT Groep, waarin Bruinsma Kantoor Efficiency en Sollie • Comm zich na reeds 18 jaar succesvolle samenwerking hebben verenigd.
Maar ook aan de zijde van inkoop en dienstenontwikkeling hebben we samenwerkingen ontwikkeld. Een voorbeeld daarvan is Wholesale Connections, waarin we ons samen met onze partner A3BC hebben verenigd, om samen eigen leverstraten te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we alle diensten echt zelf faciliteren, in plaats van dienstverlening van enkele grote marktpartijen als reseller door te verkopen. Omdat het onze eigen leverstraten zijn, hebben we zelf de regie over het gehele domein, waardoor we optimale service kunnen bieden.

Dankbaar

Als ik het bovenstaande zo de revue laat passeren, dan realiseer ik me dat er in die 20 jaar ongelooflijk veel is gebeurd en dat ik moeite moet doen om het allemaal beknopt en leesbaar te formuleren. Uiteraard is het bovenstaande maar een greep uit 20 jaar historie, waarin natuurlijk veel meer is gebeurd, ook op organisatorisch vlak. We hebben een managementteam gekregen, structuur gecreëerd, professionaliseringsslagen gemaakt en hobbels genomen die iedere groeiend bedrijf moet nemen. Nogmaals, ik kan onmogelijk iedere actie en iedere collega persoonlijk vermelden, maar mijn waardering en dankbaarheid richting alle leden van het team is groot!

Het past ons ook om dank uit te spreken richting al onze relaties, klanten, leveranciers, etc. Het waren 20 jaren, waarin we plezierig met u hebben mogen samenwerken. We hebben vertrouwen gekregen, zowel van u als klant, als van u als leverancier en daarmee heeft u een belangrijke rol voor ons gespeeld. Dit maakt dat we ons werk met veel plezier doen! Mark Sollie

Met vertrouwen en enthousiasme kijken we de komende jaren tegemoet. Op korte termijn zullen we de uitrol zien van 5G en er zullen nieuwe ontwikkelingen komen zoals “Beyond Cloud”.
Graag zijn wij u ook in de jaren die voor ons liggen weer van dienst!

Hartelijke groet,

Mark Sollie